O nás

Sme spoločnosť poskytujúca žiarotechnické práce a servisné činnosti v oblasti prvovýroby hutníckych prevádzok a zároveň sme výrobcom progresívnych žiaruvzdorných tvarovaných a netvarovaných materiálov.

Naša spoločnosť má zavedený integrovaný systém kvality podľa EN ISO 9001:2009, EN ISO 14001:2005 a OHAS 18001:2009, ISO/IEC 27000:2006,  EN ISO 50001:2012.

Certifikáty

Kontakt

RMS, a.s. Košice Telefón Fax
Vstupný areál U.S. Steel
044 54 Košice
+421 55 673 4357 +421 55 673 3081